Məmmədov A. B. Qədim və indiki Abşerona səyahət (2006)

Məmmədov A. B. Qədim və indiki Abşerona səyahət (2006)
Title:Qədim və indiki Abşerona səyahət
Author:Aydın Qarabağlı (Aydın Babaş oğlu Məmmədov)
Translator:
Editor:Aydın İsmiyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Mütərcim” NPM
Year:2006
Pages:172
ISBN:
File:PDF, 36.2 MB
Download:Click here