Məmmədova G. H., Məmmədova Z. G. Azərbaycan memarlıq tarixi. II cild: orta əsrlər memarlığı, VIII-XIV əsrlər (2013)

Məmmədova G. H., Məmmədova Z. G. Azərbaycan memarlıq tarixi. II cild: orta əsrlər memarlığı, VIII-XIV əsrlər (2013)
Title:Azərbaycan memarlıq tarixi. II cild: orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV əsrlər)
Author:Gülçöhrə Hüseyn qızı Məmmədova, Zahidə Gülməmməd qızı Məmmədova
Translator:AVRASİYA Tərcümə Mərkəzi
Editor:Elmi redaktor: Gülçöhrə Hüseyn qızı Məmmədova
Language:Azerbaijani Turkic, English
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi
Year:2013
Pages:316
ISBN:9789952320206, 9789952404951
File:PDF, 98.9 MB
Download:Click here