Məmmədova Ş. Tarixin nəzəri problemləri: mənbəşünaslığa giriş (2008)

Title:Tarixin nəzəri problemləri: mənbəşünaslığa giriş
Author:Şəlalə Məmmədova
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:[s.n.]
Year:[2008?]
Pages:305
ISBN:
File:PDF, 1.73 MB
Download:Click here

Məmmədova Ş. Tarixin nəzəri problemləri: mənbəşünaslığa giriş. Bakı: [s.n.], [2008?], 305 s.