Piriyev V. Z. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası (2006)

Piriyev V. Z. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası (2006)
Title:Azərbaycanın taraxi-siyasi coğrafiyası (Ali məktəblərin tarix fakültələri və tarix üzrə yenidənhazırlama kursları üçün dərs vəsaiti). Təkmilləşdirilmiş ikinci nəşr
Author:Vaqif Ziyəddin oğlu Piriyev
Translator:
Editor:Elmi redaktor: N. M. Vəlixanlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Müəllim” nəşriyyatı
Year:2006
Pages:148
ISBN:
File:PDF, 11.6 MB
Download:Click here