Süleymanlı M. A. Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən: XX əsrin əvvəlləri (2011)

Süleymanlı M. A. Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən: XX əsrin əvvəlləri (2011)
Title:Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən: XX əsrin əvvəlləri
Author:Mübariz Aslan oğlu Süleymanlı
Translator:
Editor:Redaktor: Minaxanım Əsədli; Elmi məsləhətçi və ön sözün müəllifi: Kamal Talıbzadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nafta-Press” nəşriyyatı
Year:2011
Pages:208
ISBN:
File:PDF, 2.5 MB
Download:Click here