Süleymanlı M. A. Əhməd Ağaoğlunun ilk elmi əsəri: Şiə dinində məzdəki inancları (2007)

Süleymanlı M. A. Əhməd Ağaoğlunun ilk elmi əsəri: Şiə dinində məzdəki inancları (2007)
Title:Əhməd Ağaoğlunun ilk elmi əsəri: Şiə dinində məzdəki inancları
Author:Mübariz Aslan oğlu Süleymanlı
Translator:
Editor:Redaktor: Minaxanım Əsədli; Ön sözün müəllifi: Ufuk Özcan
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Letterpress” MMC
Year:2007
Pages:128
ISBN:
File:PDF, 4.19 MB
Download:Click here

Related posts:

Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Əkbər N. Nəcəf. İnanc yaddaşı (2014)
Paşazadə A. H. İslamda ümmət və şüubilik (1992)
Uno Harva. Altain suvun uskonto (1933)
Uno Harva. Altay panteonu: mitler, ritüeller, inançlar ve tanrılar (2015)
Ada Holly Shissler. İki imparatorluk arasında: Ahmet Ağaoğlu ve Yeni Türkiye (2005)
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
El libro egipcio de los muertos (2000)
Sylvia Browne, Lindsay Harrison. Prophecy: what the future holds for you (2006)
Ünsal Öztürk, Hamza Aksüt, Hasan Harmancı. Alevi tarih yazımında skandal: Erdoğan Çınar örneği (2010...
Erdoğan Çınar. Aleviliğin kayıp bin yılı, 325-1325 (2009)
Vilâyetname: Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli (2006)
Süleymanlı M. A. Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən: XX əsrin əvvəlləri (2011)
Süleymanlı M. A. Kulturoloji irsin tədqiqi problemləri: XX əsrin əvvəllərinin mənbələri əsasında (20...
Süleymanlı M. A. Əhməd Ağaoğlunun "İslama görə və islamiyyətdə qadın" əsərinə elmi-tənqidi yanaşmala...
Nuruzadə Ş. T. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait (2010)
Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)
Edwin Fuller Torrey. Beynin evrimi ve Tanrıların ortaya çıkışı (2018)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 8. Cilt: Kuvvet-Mucize (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 7. Cilt: Kalb-Kuşku (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 6. Cilt: Hicret-Kâfir (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 5. Cilt: Dua-Hicret (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 4. Cilt: Boşa-Dua (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 3. Cilt: Arabu-Borç (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 2. Cilt: Akra-Arab (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 1. Cilt: Âbâ-Akıl (1994)
Əhməd bəy Ağaoğlu. Şuşa, Peterburq və Paris xatirələri (2019)
Arif Tekin. İslam’da şiddet (2015)
Yaşar Nuri Öztürk. Kur'an Açısından Küresel Afetler (2008)
Harun Güngör. Türklerin din etnolojisi (2012)