Xəlilli X. D. Türk mədəniyyəti tarixində “Oğuz xaqan” və “Kitabi Dədə-Qorqud” dastanları (2015)

Xəlilli X. D. Türk mədəniyyəti tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi Dədə-Qorqud" dastanları (2015)
Title:Türk mədəniyyəti tarixində “Oğuz xaqan” və “Kitabi Dədə-Qorqud” dastanları
Author:Xəliyəddin Dəskiralı oğlu Xəlilli (Xəlilov)
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Muxtar Kazımoğlu (İmanov)
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil”
Year:2015
Pages:232
ISBN:9789952814293
File:PDF, 40.9 MB
Download:Click here