Abdurrahim Dede. Rumeli’nde bırakılanlar: Batı Trakya Türkleri (1975)

Abdurrahim Dede. Rumeli'nde bırakılanlar: Batı Trakya Türkleri (1975)
Title:Rumeli’nde bırakılanlar: Batı Trakya Türkleri
Author:Abdurrahim Dede
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Otağ matbaası
Year:1975
Pages:256
ISBN:
File:PDF, 16.2 MB
Download:Click here
Rum ilinin bir köşesi olan Batı Trakya’yı târihiyle, anıtlarıyla, insanlarıyla tanıtmak isterken özellikle bu topraklarda 600 yıldır yaşayan Türklerin, Yunan idaresindeki son 50 yıllık târihi dönemlerinde meydana gelen durumları değerlendirmenin özel bir dikkate muhtaç olduğunu belirtmek isterim.Lozan Antlaşmasının ilgili maddeleriyle Yunanistan’a terk edilen bu topraklar ve üzerinde yaşayan insanlar, daha sonraları Atatürk – Venizelos ikilisinin gerçekleştirmeğe çalıştıkları Türk – Yunan Dostluğundaki yerlerini alarak, iki ülke arasında “Dostluk Bağı” olmanın kıvancını duyacaklardır. Ancak zamanla, çeşitli nedenlerden dolayı Azınlık haline dönüşen Batı Trakya Türklüğü gittikçe artan bir, karamsarlığa düşecektir. Ve neticede Türk – Yunan, ilişkilerinde bir “Dostluk Bağı” olmaktan çıkarak bir “mesele” haline gelecektir.

Aklın ve mantığın kabul edeceği bir gerçektir ki, Yunanistan’daki Türkler kadar, Türk-Yunan Dostluğunu arzulayan Türk-Yunan Dostluğunun gerçekleşmesini isteyen bir başka topluluk olamaz. Zira kendilerinin huzur içerisinde yaşayabilmelerinin baş koşulu bu iki komşu ülkenin dostluk ilişkileri içerisinde bulunmalarına bağlıdır.

Bu nedenle, tamamen ilmî açıdan, bu bölgeyi ve insanlarını tanıtmaya çalışan bu derlememi, en samimi duygularımla Türk-Yunan Dostluğunun gerçekleşmesine ve dolayısıyla Yunanistan’daki Türklere ithaf ediyorum. -Abdurrahim Dede (Önsöz’den)

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)