Charles P. Kindleberger. Cinnet, panik ve çöküş: mali krizler tarihi (2008)

Charles P. Kindleberger. Cinnet, panik ve çöküş: mali krizler tarihi (2008)
Title:Cinnet, panik ve çöküş: mali krizler tarihi. 2. Baskı
Author:Charles Poor Kindleberger
Translator:Halil Tunalı
Editor:Yayına hazırlayan: Belgin Çınar; Sunuş: Asaf Savaş Akat; Önsöz: Peter L. Bernstein
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları
Year:2008
Pages:XVI, 327
ISBN:9789756176863
File:PDF, 8.83 MB
Download:Click here
Dünyanın öndegelen iktisatçıları arasında sayılan Charles P. Kindleberger’in konusunun klasik eserleri arasına girmiş olan Cinnet, Panik ve Çöküş adlı eseri ilk kez 1978’de yayınlandı. Yazar, “kökü kurumayan döngüler” diye tanımladığı mali krizleri açıklarken; öncelikle bu konuda genel bir tanımlamaya gitmenin zor olduğunu, ancak spekülasyona yol açan koşullarla birlikte parasal boyutlarda kredinin genişlemesi ve mali sıkıntılarla başlayıp, panik ve ardından çöküşle birlikte tamamlanan kriz modelinin analizlerle çıkarsamalara arkaplan sağladığına dikkat çekiyor.

Kindleberger bu çalışmasında, daha önce 1929 Ekonomik Buhranı ile ilgili yazdığı kitapta değindiği, krizlerin derinliği ve uzunluğuna neden olarak gösterdiği, ‘krizlerde bir son uluslararası merci olmaması hususunu’ daha da genişleterek ele alıyor. İlk kez 1978’de basılan bu kitap genellikle İkinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan krizleri ele alıyordu. Ekim 1987’de Kara Pazartesi diye bilinen borsa krizinden sonra, bu gelişmeleri de içine alan ve 1880-1893 arasındaki döneme ilişkin araştırmayı da içeren çalışma, 1989’da ikinci kez basıldı. Ocak 1990’da patlak veren ve 90’lı yıllarda süren Japon krizi ise üçüncü baskının yapılmasına neden oldu. Yazarın ölümünden önce yapılan son baskısında ise Meksika’da ve Doğu Asya’daki krizlerin ortaya çıkardığı sorunların da yer verildiği Cinnet, Panik ve Çöküş bu alanda klasik bir eser haline geldi. 2008 küresel krizinin yaşanmakta olduğu şu günlerde, kitabın yayınevimiz tarafından yapılan 2. baskısının bu krizi anlamakta aydınlatıcı olacağını düşünüyoruz.

Cinnet, Panik ve Çöküş, para ve kredinin yanlış yönetilmesinin, yüzyıllardır nasıl mali çöküşlere yol açtığına ilişkin akademik bir inceleme.
Richard Lambert, Financial Times

Bu kitap Kindleberger’in mali tarih konusundaki zeka, kavrayış ve tutkusuyla göz alıyor. Gerçekten keyif verici.
Robert Z. Aliber, Chicago University

Kindleberger’in kitabından dersler çıkaran okur, mutlaka önümüzde uzanan mali krizleri öngörecektir.
Richard Sylla, New York University