Əliyev B. F. Hindistan etnoqrafiyası. I cild (2017)

Əliyev B. F. Hindistan etnoqrafiyası. I cild (2017)
Title:Hindistan etnoqrafiyası (maddi mədəniyyət). I cild
Author:Əliyev (Ayvazalı) Bəhmən Fazil oğlu
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Teymur Bünyadov; Redaktor: Nazilə Kamal qızı Musayeva
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” NPM
Year:2017
Pages:244
ISBN:9789952817669
File:PDF, 1.62 MB
Download:Click here
Annotasiya: “Hindistan etnoqrafiyası (maddi mədəniyət)” adlı dərs vəsaitində Hindistanın tədqiqinin mərhələləri, Hindistan etnoqrafiya (antropologiya, etnologiya) elminin yaranması və inkişafı əksini tapmışdır. Hindistanın tarixi-etnoqrafik səciyyəsi oçerklər şəklində qədimdən müasir dövrədək verilmiş, tarixə maddi və mənəvi mədəniyyətin inkişafı müstəvisində baxılmışdır. Kitabda Hindistanın coğrafi şəraiti və iqliminin təsərrüfat həyatına təsiri, təsərrüfatın xüsusiyyətləri, aqrar islahatların təsərrüfata təsiri, maddi mədəniyyət (yaşayış məskənləri və evləri, geyimlər və bəzəklər, yemək və içkilər və s.), sənətkarlıq araşdırılmışdır. Əsər Hindistanşünaslıq üzrə ixtisas təhsili alan ali məktəb
tələbələri, magistrlər, Hindistan etnoqrafiyası ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.