Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)

Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)
Title:Böyük Dərbənd ensiklopediyası
Author:Tərtibçi, layihənin rəhbəri: Nurulla Arif oğlu Əliyev
Translator:
Editor:Baş redaktor: Eldar İsmayılov; Elmi redaktor: İradə Hüseynova; Redaktor: Sədi Nuriyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“AFPoliqrAF”
Year:2018
Pages:782
ISBN:
File:PDF, 130 MB
Download:Click here
Kitabda ensiklopedik formada Dərbənd şəhərinin yaranması, onun arxeologiyası, tarixi, topoqrafiyası, toponimikası, etnoqrafiyası, memarlıq abidələri, şəhərin başqa xalqların və ölkələrin həyatında rolu, o cümlədən görkəmli şəxsləri haqqında dolğun və sistemli məlumat verilmişdir. Kitab şəhərin çoxəsrlik tarixi ilə bağlı daha maraqlı hadisələrlə, görkəmli və tanınmış şəxsiyyətlərlə, şəhərdəki etnik proseslər və əhalinin sosial tərkibi, Dərbəndin iqtisadi və mədəni inkişafı, qədim tarixi ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Azerbaycan belgelerinde Ermeni sorunu, 1918-1920 (2001)
Yeni resimli bilgi ansiklopedisi. 7. Cilt (1986)
Yeni resimli bilgi ansiklopedisi. 6. Cilt (1984)
Yeni resimli bilgi ansiklopedisi. 5. Cilt (1987)
Yeni resimli bilgi ansiklopedisi. 4. Cilt (1987)
Yeni resimli bilgi ansiklopedisi. 3. Cilt (1985)
Yeni resimli bilgi ansiklopedisi. 2. Cilt (1987)
Yeni resimli bilgi ansiklopedisi. 1. Cilt (1984)
Suleymenov O. O. Kuman nəğməsi (2011)
Solakzade Mehmed Hemdemî. Solakzâde târihi (1880)
Süleyman Lokmacı. Solak-Zâde tarihi'nin tahlili ve metin tenkidi. Doktora tezi (2015)
Masashi Haneda. Le châh et les Qizilbāš: le système militaire safavide (1987)
İsmayılov X. N. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı (2012)
Qurbanov Ş. D. Nəriman Nərimanov: ömrünün son illəri (2003)
Roger Mervyn Savory. The development of the early Safawid state under Isma'il and Tahmasp as studied...
Ашурбейли С. Б. Экономические и культурные связи Азербайджана с Индией в средние века (1990)