James Grippando. Tuzak (2016)

James Grippando. Tuzak (2016)
Title:Tuzak: gerçek intikam olduğunda ne zaman ödeşeceklerini bilemezsin !!!
Author:James Grippando
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Olimpos yayınları
Year:2016
Pages:414
ISBN:9786055433321
File:PDF, 9.31 MB
Download:Click here
Michael’ın otuz beşinci doğumgünü partisi akşamı ve o hâlâ doğru yolda; başarılı bir kariyer, güzel yeni bir eş, yığınla para. İyi talihin keyfini çıkarırken, bilgisayarının başına oturur, en büyük yatırım hesabını kontrol etmek için şifresini girer: Sıfır bakiye. Bir hesap daha dener, bir tane daha. Hepsi sıfır. Birisi onun bütün varlığını temizlemiş. Tek ipucu ise yeni bir e-posta: Tam da planlandığı gibi. Kucaklıyor ve öpüyorum.
Bu kelimelerle Michael’ın hayatı da borsa yatırımcısı porföyü gibi bitmişti. Saxton Silvers aniden iflasın eşiğinde ve o bunun baş sorumlusu olarak görülmekte. Michael bir komplonun kurbanı olarak, karısının açtığı boşanma davası, peşindeki gizli FBI ajanları, bilgisayarındaki casus yazılımlar, ve “JBU”dan gizemli e-postalarla karşı karşıya. Çaresizlik içinde kurumsal casusluğa karışmış adını temizlemek için çabalarken bazı işaretlerin ölen ilk eşi Ivy’yi anahtar oyuncu olarak gösterdiğini fark eder. Peki ya Ivy, sadece Michael’ı ölmekten de beter bir kader ile tanıştırmak için ölümden geri dönmüşse?..

“Gripparıdo okuyucularını devamlı yeni tahminler yürütmeye zorluyor… Sadist bir kiralık katil, yüksek menfaatler peşindeki kurnaz borsacılar, bol sinematik kaçışlarla dramatik tansiyon yüksek tutuluyor. ”
-Publishers Weekly

“Okuyucu Uyarı Alarmı: Eğer James Grippando’nun yakıcı gerilimi Tuzak’ı okumayı planlıyorsanız bütün programlanmış aktivitelerinizi birkaç günlüğüne erteleyin. Elinizden bırakmanız imkânsız… Şimdiye kadarki en iyi roman!
County Herald

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Эрлих Г. В. Царь Борис, прозваньем Годунов (2006)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Lope de Veqa. Seçilmiş əsərləri (2007)
ديوان ابن سناء الملك ( ١٣٨٧–١٣٨٨)