Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)

Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Title:Bizans tarihi=Histoire de Byzance
Author:Jean-Claude Cheynet
Translator:İsmail Yerguz
Editor:
Language:Turkish
Series:Kültür kitaplığı: 79, Tarih: 19
Place:Ankara
Publisher:Dost Kitabevi yayınları
Year:2008
Pages:127
ISBN:9789752983526
File:PDF, 3.66 MB
Download:Click here
Bizans Arastirmalari Alaninda Ikinci Dünya Savasi‘ndan bu yana büyük basarilar saglandi ve bu basarilar Bizans Uygarliginin etkilerinin Din ya da Mimarlik alaninda dogrudan dogruya hissedildigi ülkelerde ya ya Balkan Ülkelerinden Rusya‘ya kadar sayilari artan kazilardan çikarilan esyalar baglaminda görülmemistir sadece. Çok sayida Bizans bilimci Bati Avrupa‘da, ABD‘de, ayni zamanda Avustralya‘da, Japonya‘da ve Çin‘de kitaplar yayinliyorlar. Bu canlanmanin tüm heyecan uyandirici sonuçlarini bir bütün halinde degerlendiren Cheynet, Titiz ve yalin bir tarihsel döküm sunuyor.

Giriş … 7
I. Bölüm – Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğuşu … 9
II. Bölüm – Ortaçağ devletinin oluşumu … 33
III. Bölüm – İmparatorluğun yenilenmesi … 59
IV. Bölüm – Latinler ve Türkler arasında Bizans … 87
Sonuç … 120
Roma İmparatorlarının listesi … 123
Kaynakça … 126

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIII: Елисаветпольская губерния (...