Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)

Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Title:Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi
Author:Mahir Aslan
Translator:
Editor:Danışman: Tilla Deniz Baykuzu
Language:Turkish
Series:
Place:Edirne
Publisher:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2008
Pages:V, 124
ISBN:
File:PDF, 5.81 MB
Download:Click here
Atatürk’ün Dış Türkler politikası her ne kadar kendisinden sonra yok sayılmış yada farklı algılanmış olsa da, 1990 yıllarda Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte bu politika tekrar siyaset ve ilim dünyasının gündemine gelmiştir. Atatürk’ün Dış Türkler politikası içersinde Azerbaycan’ın ayrı bir yeri vardır. Daha Milli Mücadele günlerinde başlayan ilişkiler karşılıklı elçilikler açılmasına kadar ilerlemiştir. Sovyetler Birliğinin tamamen bölgedeki egemenliği ile resmi ilişkiler en aza inmişse de, Atatürk’ün nevi şahsına münhasır siyaseti ile Dış Türkler ve bunun içinde Azerbaycan’a yönelik kültürel ve alternatif siyasi yollar belirlenmiştir. Kültürel alanda, içeride kültür birliğinin ilmi alt yapısını oluşturacak TTK ve TDK v.b. kurumlar kurulurken, Sovyetler Birliğine karşı Azerbaycan ve Türkistan’ı baskı altında tutabilmek içinde Afganistan, İran v.b. ülkelerle siyasi alanda ciddi manada ilişkiler kurmuştur.

Atatürk?s External Turks Policy had been ignored or had not been perceived correctly after Atatürk?s death. After Soviet Union collapse, in relation of Turkish Foreign policy initiatives, this policy became one of the main discussion subjects at political science. There is special position of Azerbaijan in Atatürk?s External Turks Policy. Turkey?s relations between Azerbaijan began in National Salvation Period and these relations had continued at diplomatic embassy level. But Soviet Union influence in region affected first hand diplomatic relations with Azerbaijan, and in this context Atatürk?s Azerbaijan and External Turks Policy had continued via alternative cultural and political deals. At cultural mean in order to protect cultural connection was founded institutions like TTK and TDK. At political mean in order to weaken Soviet Union assimilation politics on Azerbaijan and Turkistan were constructed political relations with Iran and Afghanistan.

Related posts:

Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
Ada Holly Shissler. İki imparatorluk arasında: Ahmet Ağaoğlu ve Yeni Türkiye (2005)
Dominique Eudes. Kapetanios: Yunan İç Savaşı, 1943-1949 (1985)
Aşırlı A. Nargin adasında türk əsirləri (2011)
Jacques Bainville. Fransa tarihi (1938)
Jacques Bainville. Petite histoire de France (1930)
Ayşe Yanardağ. 1914 Bitlis isyanı. Yüksek lisans tezi (2005)
Güzin Çaykıran. Erzurum, Van, Bitlis vilayetlerinde Ermeni-Kürt ilişkileri (1908-1920). Doktora tezi...
Vahap Aktaş. Safvetü's-Safa'ya göre Anadolu'da Kızılbaş (Alevi) inancının teşekkülü ve Anadolu'da Kı...
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Murat Kaya. 1170 nolu Gönye, Batum Sahil Köyleri Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi. Yüksek lisans te...
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Stefanos Yerasimos. Sultan sofraları (2002)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)