Peter Adamson, Richard C. Taylor (ed). İslam felsefesine giriş (2015)

Peter Adamson, Richard C. Taylor (ed). İslam felsefesine giriş (2015)
Title:İslam felsefesine giriş. 4. Baskı
Author:Peter Adamson, Richard C. Taylor, Cristina D’ancona, David C. Reisman, Paul E. Walker, Robert Wisnovsky, Michael E. Marmura, Josef Puig Montada, John Walbridge, Sajjad H. Rizvi, Tony Street, Chartes E. Butterworth, Marwan Rashed, Deborah L. Black, Théreèse-Anne Druart, Steven Harvey, Charles Burnett, Hossein Ziai
Translator:Mehmet Cüneyt Kaya
Editor:Peter Adamson, Richard C. Taylor
Language:Turkish
Series:Küre yayınları: 39. Kitap, İslam felsefesi: 1
Place:İstanbul
Publisher:Küre yayınları
Year:2015
Pages:XXII, 489
ISBN:9789756614464
File:PDF, 13.7 MB
Download:Click here
İslam medeniyetindeki felsefî hareket, felsefe tarihinin en büyük geleneklerinden birini oluşturmaktadır. İlhamlarını, Antik-Helenistik dünyada kaleme alınan Yunanca felsefe eserleri ile İslam dünyasındaki kelamı tartışmalardan alan İslam filozofları, dokuzuncu yüzyıldan itibaren sadece tarihî değil felsefî olarak da büyük öneme sahip görüşler ortaya koymuşlardır.

Önde gelen Batılı İslam felsefesi uzmanlarının kaleme aldığı makalelerden oluşan bu-eser, özellikle, İslam felsefesinin “Masik” dönemi olarak adlandırılan dokuzuncu yüzyıldan on ikinci yüzyıla kadarki dönemin önemli simalarına tahsis edilmiş müstakil bölümler vasıtasıyla bu alana bir giriş sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca eser; mantık, ahlak, siyâset, tabiat felsefesi, psikoloji ve metafizik gibi İslam felsefesi geleneği içinde araştırmaya konu olmuş alanlara dair tartışmalar yanında klasik dönem sonrası İslam düşüncesinin seyri ve İslam felsefesinin Yahudi ve Latin dünyasındaki felsefî hareketler üzerindeki etkisini inceleyen bölümlerle daha da zenginleştirilmiştir.

İslam felsefesiyle ilgili Batılı literatürü büyük ölçüde kapsayan bibliyografyası ve önde gelen İslam düşünürlerine dair verdiği kronolojik liste, elinizdeki bu eseri, İslam felsefesiyle yeni tanışanlar için olduğu kadar bu alanın uzmanları için de vazgeçilmez bir başvuru kaynağı haline getirmektedir.