ZÜL‘UŞEYRE GAZVESİ

bk. UŞEYRE GAZVESİ
Hz. Peygamber’in Kureyş müşriklerinin kervanlarını takip etmek amacıyla düzenlediği ilk gazvelerden biri.