ZÜNNÛN

Yûnus peygamberin Kur’an’da geçen “balık sahibi” anlamındaki sıfatı.
bk. YÛNUS
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen bir peygamber.