ZÜNNÛR el-BÂHİLÎ

bk. BÂHİLÎ, Abdurrahman b. Rebîa
Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında valilik yapan sahâbî.