ÂHÂD HABER

bk. HABER-i VÂHİD
Mütevâtir derecesine ulaşmayan haber.