ÂŞÛRİYYE

Desûkıyye tarikatının Sâlih Âşûr el-Mağribî’ye nisbet edilen bir kolu.
bk. DESÛKIYYE
Burhânüddin İbrâhim b. Ebü’l-Mecd Abdülazîz ed-Desûkī’ye (ö. 676/1277) nisbet edilen bir tarikat.