BAST

Ruhen rahatlama ve mânevî ferahlık duyma anlamına gelen bir tasavvuf terimi.
bk. KABZ
Sâlikin mânevî bir tutukluk içinde bulunması halini ifade eden tasavvuf terimi.