BEZM ü REZM

Azîz b. Erdeşîr Esterâbâdî’nin (ö. 800/1398’den sonra) Kadı Burhâneddin adına yazdığı XIV. yüzyılın ikinci yarısına ait Farsça tarih.
bk. ESTERÂBÂDÎ, Azîz b. Erdeşîr
Bezm ü Rezm adlı eseriyle tanınan İranlı tarihçi ve şair.