Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine dair eleştirileri ve bunların tarihi önemi (2001)

Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine dair eleştirileri ve bunların tarihi önemi (2001)
Title:Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine dair eleştirileri ve bunların tarihi önemi
Author:Hacı Mustafa Eravcı
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Afyon
Publisher:Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year:2001
Pages:10
ISBN:
File:PDF. 0.1 MB
Download:Click here

Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine dair eleştirileri ve bunların tarihi önemi // Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 [18]. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001, s. 31-40.

Özet: Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtîni Lala Mustafa Paşa liderliğindeki Trans-Kafkas seferne dair çok önemli bilgilere sahip olmasına rağmen, hala Osmanlı-Safevi çatışması(1578-79) üzerine çalışma yapan yakın dönem araştırmacılar tarafından bilinmeyen bir kaynak olarak kalmıştır. Halbuki Mustafa Âlî Serdar Mustafa Paşa liderliğindeki doğu seferinde münşilik görevini üstlenmiş ve seferin olaylarını hem Nusret-nâmenin birinci bölümünde hemde Nushatü’s-Selâtînin dördüncü bölümünde yazmıştı. Şimdiki bu çalışma ‘Âlî’nin tarihsel düşüncesinin detay çalışması için hem temeli hem de Kafkasyadaki Osmanlı- Safevi çatışmasının nedenlerinin anlaşılmasını sağlar. Ayrıca diğer çağdaş kaynakların aksine ‘Âlî Nushat’da Serdarın yanlış yönetimini ve seferin bazı aşamalarını eleştirdi. Onun bu yorumları kesinlikle Lala Mustafa Paşa’nın portresi ve seferin tasviri üzerinde yeni ışıklar saçmaktadır.

Abstract: Altough it has a particular importance concerning the detailed informatian on the history of the Trans-Caucasia campaign under Lala Mustafa Paşa, the Nushatu’s-Selâtîn of Gelibolulu Mustafa ‘Âlî has been still remained as unknown source by recent researchers studied on the conflict of Safevi-Ottomon (1578-79) in the Caucasia. Whereas the author held the post of secretary in the eastern campaign under Lala Mustafa Paşa, the events of Which are written in the first section of the Nusret-nâme aswell as in the forth section of Nushatü’s-Selâtîn This present study provides the basis for a detailed study of ‘Âlî’s historical thinking and also understanding the reason of the Ottomon-Safevi conflict on the Caucasia. Moreover in Nushat the Serdar’s mismanagement and some aspects of the campaign were criticized by ‘Âlî himself in contrast the other contemporary source. These comments by ‘Âlî certainly throw a new light on description of the campaign and Lala Mustfa Paşa’s portrait.

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
REVVÂDÎLER
ORUÇ REİS
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Stefanos Yerasimos. Sultan sofraları (2002)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)