HÂDİMÎ, Mehmed Vehbi

bk. MEHMED VEHBİ EFENDİ
Hulâsatü’l-beyân adlı tefsiriyle tanınan son devir din âlimi ve siyaset adamı.