HADÎS-i KUDSÎ

bk. KUDSÎ HADİS
Hz. Peygamber’in Kur’an dışında Allah’a dayandırarak söylediği hadisler.