KUBBETÜ’s-SULEYBİYYE

Sâmerrâ’da Dicle nehrinin batısında Kasrü’l-âşık’ın güneyindeki bir tepe üzerinde Abbâsîler döneminde inşa edilen, İslâm mimarisinin bilinen ilk türbesi.