SÂHİBÜ’ş-ŞURTA

bk. ŞURTA
İslâm devletlerinde şehirlerde emniyet ve asayişi sağlamakla görevli teşkilât.