YAZICIZÂDE AHMED

bk. AHMED BÎCAN
Envârü’l-âşıkīn adlı eseriyle tanınan âlim ve mutasavvıf.