Məmmədov K. H. İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar. Dissertasiya (1996)

Məmmədov K. H. İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar. Dissertasiya (1996)
Title:İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar. Dissertasiya
Author:Kərəm Hətəm oğlu Məmmədov
Translator:
Editor:Elmi rəhbər: Süleyman Sərdar oğlu Əliyarlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti
Year:1996
Pages:134
ISBN:
File:PDF, 4.35 MB
Download:Click here

Məmmədov K. H. İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar: tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı: M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, 1996, 134 s.