Carl Sagan, Ann Druyan. Atalarımızın gölgesinde (2015)

Carl Sagan, Ann Druyan. Atalarımızın gölgesinde (2015)
Title:Atalarımızın gölgesinde: insanın doğa içindeki yeri üzerine=Shadows of forgotten ancestors: a search for who we are. 1. baskı
Author:Carl Sagan, Ann Druyan
Translator:Ayça Türkkan
Editor:Sinan Köseoğlu
Language:Turkish
Series:Popüler bilim dizisi
Place:İstanbul
Publisher:Say yayınları
Year:2015
Pages:536
ISBN:6050204179, 9786050204179
File:PDF, 20.3 MB
Download:Click here

Carl Sagan, Ann Druyan. Atalarımızın gölgesinde: insanın doğa içindeki yeri üzerine. İngilizceden çeviren: Ayça Türkkan; Editör: Sinan Köseoğlu. İstanbul: Say yayınları, 2015, 536 s. ISBN 6050204179, ISBN 9786050204179

İnsanlığı varlıklı bir evin kapısına bırakılmış kimsesiz bebeğe benzetsek yeridir. Yeni ebeveyni ona geçmişine dair bir öykü anlatır. Çocuk büyüdükçe bu öyküyü inandırıcı bulmayıp gerçekte kim olduğunu, hangi soydan geldiğini araştırır. Öğrenir ki insan ve dünya günümüzden 6000 yıl önce yaratılmamıştır! Dünya 5 milyar yıl önce oluşmuş, yaşam 4 milyar yıl önce ortaya çıkmış ve evrilerek 2 milyon yıl önce insan türü biçimini almıştır… Çocuk en sonunda insan türünün kendisini doğadan ayrı, ondan üstün bir varlık olarak görmesinin yanlış olduğunu anlar.

Bu yanlıştan kurtulup en yakın akrabalarımız olan canlı türlerinin yaşam tarzını incelemek, türümüzün başına bela olmuş, savaş, katliam, sömürü, etnik merkezcilik, yabancı düşmanlığı, cinsiyet ayrımcılığı gibi sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.

Carl Sagan ve Ann Druyan Atalarımızın Gölgesinde ile okuru bir bilim şenliğine davet ediyor. Bu şenlikte mitoloji ve felsefeden de söz edileceğini söylememize tabii ki gerek yok…