Karl Saqan. İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında (2018)

Title:İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında
Author:Karl Saqan
Translator:Yalçın Arif oğlu İslamzadə
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:[Bakı]
Publisher:TEAS Press Nəşriyyat evi
Year:[2018]
Pages:519 [1]
ISBN:9789952310245
File:PDF, MB
Download:Click here

Karl Saqan. İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında. Tərcümə edən: Y. İslamzadə. Bakı: TEAS Press Nəşriyyat evi, 2018, 519 [1] s. ISBN 9789952310245

Annotasiya: Psevdoelmin mifləri, “Yeni çağ” düşüncəsi və təəssübkeşliklə elmin sınanıla bilən fərziyyələri arasındakı fərqi bilməsək, texnologiyanın getdikcə daha çox rol oynadığı həyatımızda rasional qərarları necə verə bilərik? Karl Saqan tarixə və mədəniyyətə geniş perspektivdən baxaraq, cadugərlik, dua ilə şəfa, iblislər və UNO-lar kimi geniş yayılmış illüziyaları analizlə ifşa edir. Çağımız “informasiya dövrü” adlandırılsa da, mövzusu “yadplanetlilər tərəfindən qaçırılma” və ekstrasenslik olan psevdoelm geniş yayılır, müştərək hallüsinasiyalar diqqət çəkir və ciddi qəbul edilir. Saqan ağılsızlığın siren nəğməsinin sadəcə səhv yola dönmək yox, həm də fundamental hüquqlarımızı təhdid edən qaranlığa qərq olmaq mənasına gəldiyini çox sərrast şəkildə izah edir.

Related posts:

Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Carl Sagan. Karanlık bir dünyada bilimin mum ışığı (1999)
Carl Sagan. Kozmik bağlantı (2013)
Carl Sagan. Kozmik bağlantı (1986)
Carl Sagan. Mesaj (roman) (1987)
Carl Sagan. Kozmos: evrenin ve yaşamın sırları (2011)
Karl Saqan. Kosmos (2019)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Azeri gezgin Zeynelabidin Şirvani seyahatnamelerinden seçmeler (2010)
Osmanlı-İran-Rus ilişkilerine ait iki kaynak: I. Petros di Sarkis Gilanentz'in kronolojisi, II. Nadi...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Roy Sorensen. Paradoksun kısa tarihi (2019)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Peter Adamson, Richard C. Taylor (ed). Cambridge companions to Arabic philosophy (2005)
Peter Adamson, Richard C. Taylor (ed). İslam felsefesine giriş (2015)
Edwin Fuller Torrey. Beynin evrimi ve Tanrıların ortaya çıkışı (2018)
Platon. Lysis (2013)
Platon. Minos-Epinomis (2013)
F. M. Cornford. Platon'un bilgi kuramı (1989)
Platon. Dövlət (1999)
Platon. Şölen (2015)
Platon. Philebos (2013)
Platon. Phaidon (2015)
Platon. Lakhes (2011)