Klaus Schwab. Dördüncü sanayi devrimi (2016)

Klaus Schwab. Dördüncü sanayi devrimi (2016)
Title:Dördüncü sanayi devrimi=The fourth industrial revolution. 1. basım
Author:Klaus Schwab
Translator:Zülfü Dicleli
Editor:
Language:Turkish
Series:Optimist yayın no: 423. İş ve yönetim
Place:İstanbul
Publisher:Optimist Yayım Dağıtım
Year:2016
Pages:196
ISBN:6052181478, 9786053222958
File:PDF, 0.44 MB
Download:Click here

Klaus Schwab. Dördüncü sanayi devrimi. Çevirmen: Zülfü Dicleli; Seri: Optimist yayın no: 423. İş ve yönetim. İstanbul: Optimist Yayım Dağıtım, 2016, 196 s. ISBN 6052181478, ISBN 9786053222958

Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab’ın bu yılın Şubat ayında yayınlanan Dördüncü Sanayi Devrimi başlıklı kitabı insanlığın dönüşümünü de içeren yeni teknolojik devrimi nasıl anlamak ve biçimlendirmek meselesini ele alıyor.

“Sanayi 4.0“ beş yıldır bilinen bir kavram olmasına rağmen 2016 Davos toplantılarının ana gündem maddesi olarak ilan edilince dünya çapında konuşulur oldu. Yapay zekâ, robotik, nesnelerin interneti, özerk taşıtlar, 3D yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme bilimi, enerji depolama ve kuantum bilgiişlem gibi yeni teknolojik atılımların çok çeşitli alanlarda şaşırtıcı şekillerde iç içe geçmesi insanlara, şirketlere, ülkelere ve dünyaya ne getirecek?

Teknolojinin ekonomik, sosyal, kültürel ve insani bağlamları nasıl yeniden biçimlendireceği ve bununla ilgili kapsayıcı ve küresel bir ortak görüş ihtiyacı üzerine bir kitap.

Sadece teknoloji alanındakileri değil, hepimizi yakından ilgilendiriyor.

İÇİNDEKİLER

Giriş … 9
1. Dördüncü Sanayi Devrimi … 15
1.1 Tarihsel Bağlam … 15
1.2 Derin ve Sistemik Değişim … 18
2. İtici Kuvvetler … 23
2.1 Megatrendler … 23
2.1.1 Fiziksel … 24
2.1.2 Dijital … 27
2.1.3 Biyolojik … 30
2.2 Dönüm Noktaları … 34
3. Etkiler … 37
3.1. Ekonomi … 37
3.1.1 Büyüme … 38
3.1.2 İstihdam … 44
3.1.3 Çalışmanın Doğası … 56
3.2 Şirketler … 59
3.2.1 Müşteri Beklentileri … 62
3.2.2 Veri ile İyileşen Ürünler … 64
3.2.3 İşbirlikçi İnovasyon … 65
3.2.4 Yeni Operasyon Modelleri … 67
3.3 Ulusal ve Küresel … 76
3.3.1 Hükümetler … 77
3.3.2 Ülkeler, Bölgeler ve Şehirler … 83
3.3.3 Uluslararası Güvenlik … 90
3.4 Toplum … 101
3.4.1 Eşitsizlik ve Orta Sınıf … 103
3.4.2 Topluluk … 105
3.5. Birey … 108
3.5.1 Kimlik, Ahlak ve Etik … 109
3.5.2 İnsan Bağlantısı … 112
3.5.3 Kamusal ve Özel Enformasyonun Yönetimi … 114
Önümüzdeki Yol … 117
Teşekkür … 127
Ek: Derin Değişimler … 131
1. İmplante Teknolojiler … 132
2. Dijital Varlığımız … 134
3. Yeni Arayüz Olarak Görüş … 137
4. Giyilebilir İnternet … 138
5. Her Yerde Mevcut Bilgiişlem … 141
6. Cebinizdeki Süper Bilgisayar … 143
7. Herkes İçin Depolama … 146
8. Nesnelerin İnterneti ve Nesneler İçin İnternet … 148
9. Bağlantılı Ev … 152
10. Akıllı Şehirler … 154
11. Kararlar İçin Büyük Veri … 156
12. Sürücüsüz Otomobiller … 159
13. Yapay Zekâ ve Karar Alma … 161
14. YZ ve Beyaz Yaka İşler … 162
15. Robotik ve Hizmetler … 165
16. Bitcoin ve Blockchain … 166
17. Paylaşım Ekonomisi … 168
18. Devletler ve Blockchain … 171
19. 3D Yazıcılar ve İmalat … 172
20. 3D Baskı ve İnsan Sağlığı … 175
21. 3D Baskı ve Tüketici Ürünleri … 177
22. Tasarım Canlılar … 179
23. Nöroteknolojiler … 181
Notlar … 185

Related posts:

Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Azadi B. M. İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin ...
Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı (2020)
Jack Goody. Kapitalizm ve modernlik (2008)
Mark Skousen. Modern iktisadın inşası (2003)
Thomas L. Friedman. Dünya düzdür: 21. Yüzyılın kısa tarihi (2006)
Parvus Efendi. Türkiye'nin malî tutsaklığı (1977)
Charles P. Kindleberger. Cinnet, panik ve çöküş: mali krizler tarihi (2008)
John Perkins. Bir ekonomik tetikçinin itirafları (2017)
Nevin Aydın. Endüstri 4.0 : dördüncü sanayi devrimi (2018)
Eamonn Butler. Klasik liberalizm (2018)
Kollektiv. Elektron biznes (2016)
Yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki (2019)
Бенджамин Грэм. Разумный инвестор (2014)
Бенджамин Грэм. Разумный инвестор (2009)
Benjamin Graham. The intelligent investor (2003)
Benjamin Graham. Akıllı yatırımcı (1999)
Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner. Görünmeyen ekonomi (2006)
Todd G. Buchholz. Ölü iktisatçılardan yeni fikirler (2005)
Peter Lynch, John Rothchild. Borsa'da Tek Başına (1995)
Robert Brenner. Ekonomide hızlı büyüme ve balon (2007)
Sam Horn. Tongue Fu: Sözlü Dövüş Sanatı (1997)
Osmanov İ. S. MDB dövlətlərinin iqtisadi–sosial coğrafiyası: dərslik (2004)