Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı (2020)

Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı (2020)
Title:Dördüncü sənaye inqilabı=The fourth industrial revolution
Author:Klaus Şvab=Klaus Schwab
Translator:Elşən Rəsul oğlu Bağırzadə, Təhmasib Cəmiyyət oğlu Əlizadə
Editor:Tərcümənin elmi redaktoru: Ədalət Cəlal oğlu Muradov; Ön söz: Mikayıl Çingiz oğlu Cabbarov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“İqtisad Universiteti” nəşriyyatı
Year:2020
Pages:200
ISBN:9789952501216
File:PDF, 1.71 MB
Download:Click here

Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı. Tərcüməçilər: E. R. Bağırzadə, T. C. Əlizadə; Tərcümənin elmi redaktoru: Ə. C. Muradov; Ön söz: M. Ç. Cabbarov. Bakı: “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2020, 200 s. ISBN 9789952501216

Annotasiya: Kitabda cənab Şvabın dördüncü sənaye inqilabı ilə bağlı əsas narahatlığı bu prosesin cəmiyyət tərəfindən nəzarət altına alınıb-alınmayacağı ilə bağlıdır. Texnologiyaların siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni kontekstləri yenidən necə formalaşdıracağı ilə bağlı əhatəli və qlobal baxışa olan ehtiyacı təmin etmək məqsədilə yazılmış kitab, öz elmi məzmunu və intellektual çalarları ilə bəşəriyyəti yeniliklərə hazırlayan, bu sahədə hökumətlər tərəfindən zəruri tənzimləmə və idatəetmə mexanizimlərinin yaradılmasının vacibliyini önə çəkən əvəzsiz bilk mənbəyidir. Müəllif, bu əsərində həm öz təcrübəsini, həm də dünyanın aparıcı ekspertlərinin, böyük korporasiyaların liderlərinin iqtisadiyyat və texnologiyaların inkişafı barədə fikirlərini ümumiləşdirməklə bizi dördüncü sənaye inqilabını təcəssüm etdirən əsas innovasiyalarla tanış edir və bu prosesin hökumətlərə, müəssisələrə, sahibkarlara və vətəndaşlara potensial təsirlərini göstərir.

Related posts:

Seher Seren Çavdar. Endüstri 4.0 ve işgücü piyasası'na yansımaları. Yüksek lisans tezi (2019)
Hüseyin Can Barutcu. Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim süreçlerine etkileri: Bosch Sanayi ve Ticar...
Emre Berksun. Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama. Yüksek lisans tezi (2...
Derya Yapar Kabaca. Endüstri 4.0 devrimi ve uygulamaları ile etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans ...
Selin Bolat. Dördüncü sanayi devriminin lojistik sektörüne etkileri. Yüksek lisans tezi (2019)
Azadi B. M. İran islam Respublikasında yoxsulluq problemi və onun həlli yolları (Ərdəbil əyalətinin ...
Klaus Schwab. Dördüncü sanayi devrimi (2016)
Jack Goody. Kapitalizm ve modernlik (2008)
Mark Skousen. Modern iktisadın inşası (2003)
Thomas L. Friedman. Dünya düzdür: 21. Yüzyılın kısa tarihi (2006)
Parvus Efendi. Türkiye'nin malî tutsaklığı (1977)
Charles P. Kindleberger. Cinnet, panik ve çöküş: mali krizler tarihi (2008)
John Perkins. Bir ekonomik tetikçinin itirafları (2017)
Nevin Aydın. Endüstri 4.0 : dördüncü sanayi devrimi (2018)
Eamonn Butler. Klasik liberalizm (2018)
Kollektiv. Elektron biznes (2016)
Yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki (2019)
Бенджамин Грэм. Разумный инвестор (2014)
Бенджамин Грэм. Разумный инвестор (2009)
Benjamin Graham. The intelligent investor (2003)
Benjamin Graham. Akıllı yatırımcı (1999)
Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner. Görünmeyen ekonomi (2006)
Todd G. Buchholz. Ölü iktisatçılardan yeni fikirler (2005)
Peter Lynch, John Rothchild. Borsa'da Tek Başına (1995)
Robert Brenner. Ekonomide hızlı büyüme ve balon (2007)
Osmanov İ. S. MDB dövlətlərinin iqtisadi–sosial coğrafiyası: dərslik (2004)