Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı (2020)

Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı (2020)
Title:Dördüncü sənaye inqilabı=The fourth industrial revolution
Author:Klaus Şvab=Klaus Schwab
Translator:Elşən Rəsul oğlu Bağırzadə, Təhmasib Cəmiyyət oğlu Əlizadə
Editor:Tərcümənin elmi redaktoru: Ədalət Cəlal oğlu Muradov; Ön söz: Mikayıl Çingiz oğlu Cabbarov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“İqtisad Universiteti” nəşriyyatı
Year:2020
Pages:200
ISBN:9789952501216
File:PDF, 1.71 MB
Download:Click here

Klaus Şvab. Dördüncü sənaye inqilabı. Tərcüməçilər: E. R. Bağırzadə, T. C. Əlizadə; Tərcümənin elmi redaktoru: Ə. C. Muradov; Ön söz: M. Ç. Cabbarov. Bakı: “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2020, 200 s. ISBN 9789952501216

Annotasiya: Kitabda cənab Şvabın dördüncü sənaye inqilabı ilə bağlı əsas narahatlığı bu prosesin cəmiyyət tərəfindən nəzarət altına alınıb-alınmayacağı ilə bağlıdır. Texnologiyaların siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni kontekstləri yenidən necə formalaşdıracağı ilə bağlı əhatəli və qlobal baxışa olan ehtiyacı təmin etmək məqsədilə yazılmış kitab, öz elmi məzmunu və intellektual çalarları ilə bəşəriyyəti yeniliklərə hazırlayan, bu sahədə hökumətlər tərəfindən zəruri tənzimləmə və idatəetmə mexanizimlərinin yaradılmasının vacibliyini önə çəkən əvəzsiz bilk mənbəyidir. Müəllif, bu əsərində həm öz təcrübəsini, həm də dünyanın aparıcı ekspertlərinin, böyük korporasiyaların liderlərinin iqtisadiyyat və texnologiyaların inkişafı barədə fikirlərini ümumiləşdirməklə bizi dördüncü sənaye inqilabını təcəssüm etdirən əsas innovasiyalarla tanış edir və bu prosesin hökumətlərə, müəssisələrə, sahibkarlara və vətəndaşlara potensial təsirlərini göstərir.