Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)

Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Title:İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu
Author:Hüseyin Rahmi Apak
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları XXIV. dizi – sayı 16
Place:Ankara
Publisher:Türk Tarih Kurumu Basımevi
Year:1990
Pages:XIII, 230
ISBN:9751602289
File:PDF, 5.14 MB
Download:Click here

Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu. Seri: AKDTYK Türk Tarih Kurumu yayınları XXIV. dizi – sayı 16. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1990, XIII+230 s. ISBN 9751602289

Yazanın birkaç sözü:

Ben bu kitabı iki maksada yarasın diye yazdım:

Birincisi: istiklal mücadelesi hakkında birkaç satır bulunsun diye: çünki bu vadide Genel Kurmayın çıkartdığı birkaç broşürden ve Cevdet Kerim İncedayının konferanslarıyla diğer iki küçük kitapçıktan başka bir şey yoktu. Bilhassa, benim yazdığım tarzda, halkı ilgilendirecek. Garbi Anadolu’nun her köşesindeki hadiseleri ayrı ayrı canlandıracak tarzda bir eser yazılmadı.

Yeni bir Türkiye yaratan İstiklal Savaşı, yirmi yıl geçtiği halde hep böyle dilsiz mi kalmalıydı? Bizim okuma zevkimiz uyanmadığı gibi, yazma hevesimiz de uykudadır. Cihan askerlik tarihinde büyük zafer abidesi olarak kurulan «Plevne müdafaasını» bile biz gençlerimize ancak bir İngiliz Yüzbaşısının kaleminden hikaye edebiliyoruz.

İkincisi: İstiklal Savaşı bizim kuvvetli yerlerimizi olduğu kadar zayıf yerlerimizi de ortaya atan bir miyar olmuştur. Milletimizin kuvvet ve kudretini olduğu kadar noksanlarımızı da gençliğe bildirmek elzemdir. Bugünkü gençlik kendi babalarının, yeni bir vatan yaratmak için nelerle mücadele ettiklerini ögrenmesi lazımdır. işte bunu gençliğe anlatmak için yazdım, ve öyle olunca, noksanları açık hikaye ettim. Bundan bazı muhitlerin gücenmesi muhtemeldir. Fakat, hakikat olduğundan haksızlık ederler.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)