Həssən Z. M. İran İslam Respublikasının şimal-qərb ostanlarında turizmin inkişafının əsas istiqamətləri. Dissertasiya (2014)

Title:İran İslam Respublikasının şimal-qərb ostanlarında turizmin inkişafının əsas istiqamətləri. Dissertasiya
Author:Zendehdel Məhəmməd oğlu Həssən
Translator:
Editor:Elmi rəhbər: Zakir Namin oğlu Eminov
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:AMEA akademik H. Əliyev adına Cİ
Year:2014
Pages:152
ISBN:
File:PDF, 4.49 MB
Download:Click here

Həssən Z. M. İran İslam Respublikasının şimal-qərb ostanlarında turizmin inkişafının əsas istiqamətləri: coğrafiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya. Elmi rəhbər: Z. N. Eminov. Bakı: AMEA akademik H. Əliyev adına Cİ, 2014, 152 s.