Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər. I kitab (2004)

Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər. I kitab (2004)
Title:Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər. I kitab (qoruq ərazisi)
Author:Zəkəriyyə Mabud oğlu Əlizadə, Sevinc Bəharəddin qızı
Translator:
Editor:Məhərrəm Paşa oğlu Qasımlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nafta-Press” nəşriyyatı
Year:2004
Pages:344
ISBN:
File:PDF, 257 MB
Download:Click here

Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər. I kitab (qoruq ərazisi). Hazırlayanlar: Z. M. Əlizadə, S. Bəharəddin qızı; Redaktor: M. P. Qasımlı. Bakı: “Nafta-Press” nəşriyyatı, 2004, 344 s.

Annotasiya: Kitab qədim Şəkinin məhəllə adları, soyları və ləqəblər mövzusunda geniş əhatəli araşdırmalar istiqamətində sonuncu yüzillikdə irəli atılan ilk addımdır. Kitab bu və ya digər səbəbdən öz doğma yurdundan, el-obasından ayrı düşmüş, lakin qohum-qardaşları haqqında cüzi bir məlumat əldə etməyi özlərinə böyük xoşbəxtlik hesab edən mühacir soydaşlarımız üçün və ali məktəblərin tarix, coğrafiya və filologiya fakültəsinin tələbələrinə, eləcə də məhəllə komitələri və bələdiyyə işçilərinə məhəllələrin sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi və tarixi şəxsiyyətlərin-toponimlərin, etnonimlərin və əcdadlarımız üçün müqəddəs hesab olunan yerlərin qorunub saxlanması işinə köməklik göstərmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulur.

Mündəricat

Ön söz … 3
Giriş … 6
Nuxa-Şəki XVIII-XX əsrlərdə … 14
Aleksandr Dümanın Nuxa təəssüratı … 31
Hacı Muradın həyatının Nuxada keçən günləri … 42
Məhəllə adları, soylar, ləqəblər … 51
Yuxarı baş məhəlləsi … 52
Giləhli məhəlləsi … 58
Bazarbaşı-Qullar məhəlləsi … 146
Gəncəli məhəlləsi … 207
Otaq eşiyi məhəlləsi … 276
Şəki şəhərinin özünəməxasus məhəllə, yer adları və nəsil ləqəbləri … 293
Ədəbiyyat … 302