Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)

Title:Əsərləri
Author:Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı
Translator:
Editor:Qeydlər və aydınlatmalar, “Səfərnamə”nin transliterasiyası, “Səfərnamə”ylə bağlı bütün yardımçı materiallar (hicri və miladi tarixlərin qarşılığı, şəxs və yer adları göstəriciləri, sözlük): Ədalət Şərif oğlu Tahirzadə; Ön sözün müəllifi: Cahangir Qəhrəmanov; Tərtib edəni və elmi redaktoru: Ədalət Şərif oğlu Tahirzadə
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Lider Nəşriyyat”
Year:2005
Pages:224
ISBN:9952417401
File:PDF, 4.77 MB
Download:Click here

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Qeydlər və aydınlatmalar, “Səfərnamə”nin transliterasiyası, “Səfərnamə”ylə bağlı bütün yardımçı materiallar (hicri və miladi tarixlərin qarşılığı, şəxs və yer adları göstəriciləri, sözlük): Ə. Ş. Tahirzadə; Ön sözün müəllifi: C. Qəhrəmanov; Tərtib edəni və elmi redaktoru: Ə. Ş. Tahirzadə. Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005, 224 s. ISBN 9952417401

Annotasiya:

XIX yüzil Azərbaycan realist-maarifçi ədəbiyyatının yaradıcılarından biri, rus ordusunun generalı, Rusiya İmperator Coğrafiya Cəmiyyətinin Qafqaz bölməsinin və Qafqaz Kənd Təsərrüfatı Cəmiyyətinin həqiqi üzvü Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlının (1809-1861) ədəbi irsindən bizə az şey gəlib çatmışdır. Azərbaycan oxucusu onu əsasən “Rəşid bəy və Səadət xanım” hekayəsinə və “Səfərnamə” yol qeydlərinə görə tanıyır.

Bu kitaba Qutqaşınlının məktubları, həyat və yaradıcılıq yolunu işıqlandıran məqalələri də daxil edilmişdir.