Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)

Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
Title:Sâcoğulları ve Güney Kafkasya (276-317/889-929). 1. baskı
Author:Bayram Arif Köse
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:İdeal Kültür Yayıncılık
Year:2017
Pages:484
ISBN:9786052101056
File:PDF, MB
Download:Click here

Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya (276-317/889-929). 1. baskı. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2017, 484 s. ISBN 9786052101056

Tarih boyunca savaşçı özelliklerinin yanı sıra idarecilik kabiliyetleri ile de ön plana çıkan Türkler İslam coğrafyasında her zaman söz sahibi olmuşlardır. 9. yüzyılın karmaşık ve gerilimli politik ortamında da Abbasi halifelerinin de en büyük destekçilerinden biri de Sâcoğulları hanedanıydı. Hüküm sürdükleri Güney Kafkasya’da Türk varlığını etkin bir güç haline getirebilmeyi başaran hanedan Azerbaycan Türklüğünün de ilk temsilcilerinden sayılmaktadır. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya eseri bir hanedan olarak izledikleri politikalarla Selçuklulardan Osmanlıya uzanan Türk devlet teşkilatının ilk oluşumunu başlatan Sâcoğulları tarihini okuyucu ve araştırmacılara sunan eşsiz bir kaynak özelliğini taşımaktadır.