Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Title:XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı
Author:Əli Hüseynzadə
Translator:
Editor:Əlisöhbət Sumbat oğlu Sumbatzadə, Mahmud Əliabbas oğlu İsmayılov; AzSSR EA Tarix İnstitutu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı
Year:1967
Pages:216 [4]
ISBN:
File:PDF, 49.5 MB
Download:Click here

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı. Redaktorları: Ə. S. Sumbatzadə, M. Ə. İsmayılov; AzSSR EA Tarix İnstitutu. Bakı: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, 1967, 216 [4] s.

Əsərdə öyrənilən materialın xarakteri və mövzunun tələbinə görə, tarixşünaslıq ilə yanaşı mənbəşünaslıq elementləri də öz əksini tapmışdır. Əsərdə XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı, XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarix elminin inkişafı və maarifçi-demokratların tarixə baxışı, XIX əsrin ikinci yarısında xronist-tarixçilər və onların tarixə baxışı kimi məsələlər öz əksini tapmışdır.