Nuh Arslantaş. İslâm dünyasında Sâmirîler: Osmanlı dönemine kadar (2008)

Nuh Arslantaş. İslâm dünyasında Sâmirîler: Osmanlı dönemine kadar (2008)
Title:İslâm dünyasında Sâmirîler: Osmanlı dönemine kadar
Author:Nuh Arslantaş
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:İz Yayıncılık: 575, İnceleme araştırma dizisi: 201
Place:İstanbul
Publisher:İz Yayıncılık
Year:2008
Pages:245
ISBN:9789753557276
File:PDF, 4.17 MB
Download:Click here

Nuh Arslantaş. İslâm dünyasında Sâmirîler: Osmanlı dönemine kadar. İz Yayıncılık: 575, İnceleme araştırma dizisi: 201. İstanbul: İz Yayıncılık, 2008, 245 s. ISBN 9789753557276

Asurluların tehciriyle (m.ö. 722) İsrâil’de iskân edilen halklarla bölgede kalan Yahudilerin evliliklerinden, İslâm kaynaklarında “Sâmirî” olarak zikredilen “Şomronlular” adında, Yahudilerin asla kendilerinden kabul etmediği yeni bir millet ortaya çıkmıştır.

Sâmirîler günümüzde Yahudi devleti İsrail (Medinat Yisrael, Medinat Yahudit) tarafından vatandaş kabul edilseler de, tarihte hiçbir zaman Yahudiler tarafından kendilerinden sayılmamış ve bu iki dinî grubun ilişkisi de genelde muhalefet ve mücadele şeklinde olmuştur.

İslâmî döneme gelinceye kadar Asur, Bâbil, Pers, Roma ve Bizans hakimiyetinde yaşayan Sâmirîler, Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti zamanında Filistin’e yapılan seferlerle İslâm hakimiyetine alınmıştır.

İşte bu kitapta üç bin yıldır Filistin’de yaşayan, köken itibariyle İsrâiloğulları’na dayanan, ancak günümüzde çok fazla bilinmeyen Sâmirîlerin İslâm hakimiyetine girişlerinden Osmanlı dönemine kadarki tarihleri anlatılmaktadır.