Ming Hanedanı Tercüme Odası. İdikut sözlüğü (2012)

Ming Hanedanı Tercüme Odası. İdikut sözlüğü (2012)
Title:İdikut sözlüğü: Uygurca-Çince
Author:Ming Hanedanı Tercüme Odası
Translator:
Editor:Hazırlayan: Mağfiret Kemal Yunusoğlu
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Y üksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 1052
Place:İstanbul
Publisher:Türk Dil Kurumu yayınları
Year:2012
Pages:XII, 195
ISBN:9789751625212
File:PDF, 9.08 MB
Download:Click here

Ming Hanedanı Tercüme Odası. İdikut sözlüğü: Uygurca-Çince. [Yayına] Hazırlayan: Mağfiret Kemal Yunusoğlu; AKDTYK TDK yayınları: 1052. İstanbul: TDK yayınları, 2012, XII+195 s. ISBN 9789751625212

İçindekiler

Ön Söz• VII
İşaretler • X
Kısaltmalar • XI
Giriş Ming Hanedanlığı Tarihi, Batı Bölgesi’nin Durumu ve Çin ile Batı Bölgesi İlişkileri
Ming Hanedanlığı’nın Kısa Tarihi • 1
Ming Hanedanlığı Dönemi’nde Batı Bölgesi’nin Durumu• 3
Ming ile Batı Bölgesi İlişkileri• 4
Birinci Bölüm Ming Döneminde T ürk Dili ile İlgili Yapılan Çalışmalar ve Eserler
1.1. Tercümanlar Odasının Kuruluşu • 9
1.2. Tercümanlar Odasının İdari Yapılanması• 12
1.2.1. Şube Bölümler• 12
1.2.2. Kadrolar• 13
1 .2.2.1. Başkanlar • 13
1 .2.2.2. Hocalar• 13
1.2.2.3. Öğrenciler• 14
1.2.3. Tercümanlar Odasının Sınav Sistemi• 14
1.2.4. Tercümanlar Odasının Yükseltme ve Unvan Sistemi • 16
1.2.5. Tercümanlar Odasının Maaş Sistemi• 16
1.3. Türk Dili İle ilgili Yapılan Çalışmalar• 17
1.3.1. Raporlar• 17
1.3.2. Sözlükler• 19
İkinci Bölüm İdikut Sözlüğü’nün Nüshaları ve Üzerinde Yapılan Çalışmalar
2.1. Eserin Nüshaları • 25
2.1.1. Pekin Nüshaları • 25
1.2. Japonya Nüshaları• 27
2.1.3. Avrupa Nüshaları• 28
1. Sözlük Üzerinde Yapılan Çalışmalar• 32
Üçüncü Bölüm İdikut Sözlüğü’nün Dil Bilgisi Bakımından Özellikleri
3.1. İmla ve Ses Bilgisi Yönünden• 39
3.1.1. İmla• 39
3.1.1.1. Ünlülerin İmlası• 39
3.1.1.2. Ünsüzlerin İmlası• 40
3.1.1.3. Eklerin İmlası• 41
3.1.2. Ses Bilgisi Yönünden• 42
3.1.2.1. Ünlü Değişmeleri• 42
3.1.2.2. Ünsüz Değişmeleri• 42
3.2. Şekil Bilgisi Yönünden• 43
3.2.1. Kelime Türleri• 43
3.2.1.1. İsimler• 43
3.2.1.2. Fiiller• 43
3.2.1.3. Sıfatlar• 44
3.2.1.4. Sayılar• 44
3.2.1.5. Zamirler• 45
3.2.1.6. Edatlar• 45
3.2.1.7. Bağlaçlar• 45
3.2.1.8. Zarflar• 46
3.2.2. Ekler• 46
3.2.2.1. Yapım Ekleri• 46
3.2.2.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler• 46
3.2.2.1.2. İsimden Sıfat Yapan Ekler• 46
3.2.2.1.3. İsimden Fiil Yapan Ekler• 46
3.2.2.1.4. Fiilden İsim Yapan Ekler• 47
3.2.2.1.5. Fiilden İsim Yapan Ekler• 47
3.2.2.2. Çekim Ekleri• 48
3.2.2.2.1. İsim Çekimi Ekleri• 48
3.2.2.2.2. Fiil Çekimi Ekleri• 49
3.2.2.2.3. Kip Ekleri• 50
3.2.3. Söz Dizimi Yönünden• 50
3.2.3.1. Tamlamalar• 50
3.2.3.2. Cümleler• 51
3.3. Sözlük Bilgisi Yönünden • 51
3.3.1. Sözcük Tasnifi• 51
3.3.2. Alıntılar• 55
Dördüncü Bölüm Metin (Bölümler) • 59
Beşinci Bölüm Açıklamalar• 125
Dizin• 149
Kaynaklar • 181
Ek: Tablolar • 185