Sebahattin Şimşir. Mehmet Emin Resulzade: hayatı ve şahsiyeti (2012)

Title:Mehmet Emin Resulzade: hayatı ve şahsiyeti. 1. baskı
Author:Sebahattin Şimşir
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Doğu Kütüphanesi
Year:2012
Pages:189
ISBN:9789944397933
File:PDF, 28.3 MB
Download:Click here

Sebahattin Şimşir. Mehmet Emin Resulzade: hayatı ve şahsiyeti. İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2012, 189 s. ISBN 9789944397933

Devlet kuran büyük Türk milliyetçisi ve bağımsız Azerbaycanın kurucusu olan, Azerbaycan bağımsızlık hareketinin ideologu olarak tanınan Mehmet Emin Resulzade, aynı zamanda bir düşünür, tarihçi ve ediptir.

1914-1918 Birinci Dünya Savaşının Türkiyeyi tarihten silmek için Batılı ülkelerle, Çarlık Rusyasının anlaşması üzerine çıktığını dünya kamuoyu daha sonraları açıklanan belgelerden öğrenecektir. Savaşın sonunda 1917 Bolşevik devrimiyle Çarlık Rusyası yıkılacak, kısa bir sürede olsa Türk ülkeleri istiklaline kavuşacaktır. Bu Türk devletlerinden ilk istiklalini ilan eden Azerbaycan cumhuriyeti olacaktır. Azerbaycan cumhuriyetinin ilk kurucusu ve Türk milliyetçiliğin ideologu olan Resulzade, çeşitli dillerde ve Türkçe olarak kaleme aldığı pek çok makaleleri, ansiklopedi maddeleri ve yayınladığı siyasi ve edebi eserlerle aynı zamanda bir fikir adamıdır.

Mehmet Emin Resulzade, Birinci Dünya savaşıyla, bu savaşı takibeden Bolşevik devrimi ve Azerbaycan cumhuriyetinin kuruluş ve yıkılış yıllarını yaşayan biri olarak, vermiş olduğu siyasi mücadeleyle, bunun ayrılmaz bir parçası olan hususi hayatı, onun vermiş mücadelesi kadar önemlidir.