Seyfullah Kara. Büyük Selçuklular ve mezhep kavgaları (2007)

Seyfullah Kara. Büyük Selçuklular ve mezhep kavgaları (2007)
Title:Büyük Selçuklular ve mezhep kavgaları
Author:Seyfullah Kara
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:İz yayıncılık: 514, İnceleme araştırma dizisi: 163
Place:İstanbul
Publisher:İz yayıncılık
Year:2007
Pages:400
ISBN:9753556583
File:PDF, 23.3 MB
Download:Click here

Seyfullah Kara. Büyük Selçuklular ve mezhep kavgaları. İz Yayıncılık: 514, İnceleme araştırma dizisi: 163. İstanbul: İz Yayıncılık, 2007, 400 s. ISBN 9753556583

Farklı mezhepler mensup Müslümanlar arasında zaman zaman önemli çekişmelerin, kavgaları ve hatta ölümlere varan silahlı çatışmaların yaşandığı bilinmektedir. Ancak çok daha iyi bilinen bir huşu daha vardır: Verimli ilmi münakaşalar gelişenleri dışında, mezhep çatışmaları islam dünyasına hiçbir yarar sağlamamıştı, hiçbir sorunu çözmemiş, Müslümanların kan ve gözyaşlarını akıtmaktan, İslam şehirlerini tahrip etmekten başka bir şey getirmemiştir.

Selçuklular çağına gelirken tarihinin en yoğun çatışma dönemine giren mezheplere karşı bu büyük devletin yaklaşımı, onların, neden islam dünyasına öncülük edebildiklerini açıklamaktadır. Çünkü Selçuklular gerek siyasi alanda, gerekse dini-kültürel alanda yaptıkları icraatlarla bu liderliği hakettikleri gibi, mezheplere karşı izledikleri ince siyaset anlayışıyla aynı dinin mensupları arasında barışı büyük ölçüde sağlamaları suretiyle de buna hak kazanmışlardır.