Gelibolulu Mustafa Âlî. Künhü’l-ahbâr’ın tezkire kısmı (1994)

Gelibolulu Mustafa Âlî. Künhü'l-ahbâr'ın tezkire kısmı (1994)
Title:Künhü’l-ahbâr’ın tezkire kısmı
Author:Gelibolulu Mustafa Âlî
Translator:
Editor:Hazırlayan Mustafa İsen
Language:Turkish, Ottoman Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi yayını: 93, Tezkireler dizisi: 2
Place:Ankara
Publisher:AKDTYK AKM yayınları
Year:1994
Pages:396
ISBN:9751606802
File:PDF, MB
Download:Click here

Gelibolulu Mustafa Âlî. Künhü’l-ahbâr’ın tezkire kısmı. Hazırlayan: Mustafa İsen; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi yayını: 93, Tezkireler dizisi: 2. Ankara: AKDTYK AKM yayınları, 1994, 396 s. ISBN 9751606802