Gelibolulu Mustafa Âlî. Künhü’l-ahbâr’ın tezkire kısmı (2017)

Gelibolulu Mustafa Âlî. Künhü'l-ahbâr'ın tezkire kısmı (2017)
Title:Künhü’l-ahbâr’ın tezkire kısmı
Author:Gelibolulu Mustafa Âlî
Translator:
Editor:Hazırlayan: Mustafa İsen
Language:Turkish, Ottoman Turkish
Series:Ana yayın numarası: 3538 / Kültür eserleri dizisi: 545
Place:Ankara
Publisher:T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Year:2017
Pages:
ISBN:9789751739667
File:PDF, 8.07 MB
Download:Click here

Gelibolulu Mustafa Âlî. Künhü’l-ahbâr’ın tezkire kısmı. Hazırlayan: Mustafa İsen; Ana yayın numarası: 3538 / Kültür eserleri dizisi: 545. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2017.