Gözəlova N. R., Bağırov Ə. D. XVIII əsrin 30-40-cı illərində Nadir şah Əfşarın Bağdad yürüşləri (2018)

Title:XVIII əsrin 30-40-cı illərində Nadir şah Əfşarın Bağdad yürüşləri
Author:Nigar Rövşən qızı Gözəlova, Əkrəm Daxil oğlu Bağırov
Translator:Ərəbdilli mətnləri tərcümə edən: Minaxanım Şahbazova
Editor:Elmi redaktor: Teymur Kərimli
Language:Azerbaijani Turkic, Russian
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisəsi
Year:2018
Pages:152
ISBN:9789952817612
File:PDF, 125 MB
Download:Click here

Gözəlova N. R., Bağırov Ə. D. XVIII əsrin 30-40-cı illərində Nadir şah Əfşarın Bağdad yürüşləri. Ərəbdilli mətnləri tərcümə edən: M. Şahbazova; Elmi redaktor: T. Kərimli. Bakı: “Elm və təhsil” NPM, 2018, 152 s. ISBN 9789952817612

Annotasiya: Oxuculara təqdim olunan bu kitab Əfşarlar dövlətinin tarixində az tədqiq edilmiş dövrlərdən biri – Nadir şahın Bağdad yürüşlərinin aradırılmasına həsr edilib. XVIII əsrin birinci yarısında Şərq ölkələrinin dövlətlərarası münasibətləri müstəvisində Əfşar-Osmanlı münasibətləri xüsusi diqqət cəlb edir. Nadir şahın türk dövlətləri ilə yeni diplomatiyası və dini reforma cəhdləri ikitərəfli münasibətlərin dostluq müstəvisinə keçməsi ilə nəticələnməsə də, iki dövlətin yaxınlaşması yolunda ilk və mühüm addım kimi dəyərləndirilə bilər. Nadir şahın yeni tapılmış ərəb dilli fərmanlarının Azərbaycan və rus dillərində olan tərcümələri ilə bərabər tədqiqata əlavə edilməsi dövrün daha dəqiq işıqlandırılmasına xidmət edir.