Süleymanov M. S. Səfəvilər. IV cild: Şah Təhmasib (2020)

Süleymanov M. S. Səfəvilər. IV cild: Şah Təhmasib (2020)
Title:Səfəvilər. IV cild: Şah Təhmasib
Author:Mehman Sirac oğlu Süleymanov
Translator:
Editor:Elmi redaktorlar: Tofiq Hümbət oğlu Nəcəfli, Eynulla Yadulla oğlu Mədətli, Səməd Zülfəli oğlu Bayramzadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Maarif” nəşriyyatı
Year:2020
Pages:744
ISBN:9789952371417
File:PDF, 9.3 MB
Download:Click here

Süleymanov M. S. Səfəvilər. IV cild: Şah Təhmasib. Elmi redaktorlar: T. H. Nəcəfli, E. Y. Mədətli, S. Z. Bayramzadə. Bakı: “Maarif” nəşriyyatı, 2020, 744 s. ISBN 9789952371417

Annotasiya: Kitab Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində xüsusi yer tutmuş və 52 il ərzində hökmdarlıq etmiş şah Təhmasib Səfəvinin həyat və fəaliyyətinin tədqiqinə, şah İsmayıldan miras qalmış səltənətin qorunması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində gördüyü tarixi xidmətlərin obyektiv mənzərəsinin yaradılmasına həsr olunmuşdur.