Süleymanov M. S. Səfəvilər. VI cild: II Şah İsmayıl, Şah Məhəmməd Xudabəndə (2021)

Süleymanov M. S. Səfəvilər. VI cild: II Şah İsmayıl, Şah Məhəmməd Xudabəndə (2021)
Title:Səfəvilər. VI cild: II Şah İsmayıl, Şah Məhəmməd Xudabəndə
Author:Mehman Sirac oğlu Süleymanov
Translator:
Editor:Elmi redaktorlar: Eynulla Yadulla oğlu Mədətli, Səməd Zülfəli oğlu Bayramzadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Maarif” nəşriyyatı
Year:2021
Pages:736
ISBN:97899524452502
File:PDF, 3.48 MB
Download:Click here

Süleymanov M. S. Səfəvilər. VI cild: II Şah İsmayıl, Şah Məhəmməd Xudabəndə. Elmi redaktorlar: E. Y. Mədətli, S. Z. Bayramzadə. Bakı: “Maarif” nəşriyyatı, 2021, 736 s. ISBN 97899524452502

Annotasiya: Kitab Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində yeni bir səhifə açmış Səfəvilər dövlətinin qısa müddətli şahları olmuş II Şah İsmayılın və Şah Məhəmməd Xudabəndənin ayrı-ayrılıqda dövrü, həyatı və fəaliyyətlərinə həsr edilmişdir. İlkin mənbələrin araşdırılmasına geniş yer verilməklə kitabda adları çəkilən şahların hakimiyyəti illərində Səfəvi dövlətinin hərbi-siyasi tarixi əhatəli şəkildə araşdırılaraq oxucuların diqqətinə təqdim olunmuşdur.