Süleymanov M. S. Səfəvilər. VII cild: I Şah Abbas (2023)

Süleymanov M. S. Səfəvilər. VII cild: I Şah Abbas (2023)
Title:Səfəvilər. VII cild: I Şah Abbas
Author:Mehman Sirac oğlu Süleymanov
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Şahin Fazil (Şahin Fazil oğlu Fərzəliyev)
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Maarif” nəşriyyatı
Year:2023
Pages:888
ISBN:97899524452307
File:PDF, 4.61 MB
Download:Click here

Süleymanov M. S. Səfəvilər. VII cild: I Şah Abbas. Elmi redaktor: Ş. F. Fərzəliyev. Bakı: “Maarif” nəşriyyatı, 2023, 888 s. ISBN 97899524452307

Annotasiya: Kitab Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində yeni bir səhifə açmış Səfəvilər dövlətinin ən qüdrətli hökmdarlarından biri olan I Şah Abbasın həyatına və onun hakimiyyəti illərində Səfəvi dövləti hüdudlarında cərəyan edən hadisələrin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Bununla I Şah Abbasın həyatı və fəaliyyəti, ədalətli şah simvoluna çevrilməsi Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq geniş araşdırmanın obyekti seçilmiş və onun hakimiyyəti illərində Səfəvi dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi, onun əvvəlki əzəmətinin geri qaytarılması istiqamətində görülən işlər ilkin mənbələr və elmi-tarixi ədəbiyyat əsasında tədqiq edilmişdir.