Əhmədov H. M. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi (dərs vəsaiti). I hissə (2001)

Title:Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi (dərs vəsaiti). I hissə
Author:Hüseyn Mustafa oğlu Əhmədov
Translator:
Editor:Elmi redaktorlar: S. M. Onullahi, H. B. Bayramov
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:ABU-nin “Beynəlxalq Universitet” PNM
Year:2001
Pages:320
ISBN:
File:PDF, 27.4 MB
Download:Click here

Əhmədov H. M. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi (dərs vəsaiti). I hissə. Elmi redaktorlar: S. M. Onullahi, H. B. Bayramov. Bakı: ABU-nin “Beynəlxalq Universitet” PNM, 2001, 320 s.

Annotasiya: “Azərbaycan məktəb və pedaqgoji fikir tarixi” adlı bu dərs vəsaiti (1 hissə) ilk dəfədir ki, çap olunur. Ən qədim zamanlardan 1918-ci ilə qədərki dövrü əhatə edən bu kitabda Azərbaycan məktəb və pedaqoji fixir tarixinin sistemli kursu şərh edilir. Dərs vəsaiti Respublika Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş mövcud proqram əsasında hazırlanmışdır. Kitab pedaqoji universitet və institut tələbələri, müəllimlər, magistr və aspirantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabdan geniş oxucu kütləsi də faydalana bilər.